.
Meny
 

oppdatert siste 10 dager.

Tittel Info
Adelskompendiet til Amaranth I : NataN Vel, et mål i seg selv var å konstruere et vindu til en fargerik og sterk epoke i Euopas historie. Høymiddelalder på de Britiske øyer har vært forbilde for en rekke "fantasy-verdener" i både laiv-litteratur og film opp gjennom tidene. Men under den historiske researchen fikk vi bekreftet en (blasfemisk) mistanke vi har hatt lenge, nemlig at virkeligheten overgikk selv Tolkiens mest fantastiske påfunn.
DED2, hovedkompendium Dette dokumentet er enda ikke godkjent av arrangørene for gjenbruk. Vennligst respekter det!
Etterdønninger, deltagerkompendium Nosferatu-verdenen kan ikke brukes av andre!!! Kostymedelen og spillregler må gjerne klippes fra.
Gjennom andre øyne Om å bruke ikke-mennesker som roller på laiv
Hvorfor bør man laive, og kan man gjøre det på skolen? Særoppgave i dramapedagogikk fra Lars Wingård v/Drama og teaterkommunikasjon 1999/2000. Merk at web-formatet ikke støtter fotnoter, derfor er disse gjort om til parenteser og satt direkte inn i teksten.
Hvorfor sy, når man kan surre Har du angst for å sy, men trenger et godt kostyme? Da er kanskje drapering av drakter etter gammelt mønster noe for deg.
Larp as a tool for personality development
Livevettreglene Håkon Mossebys betraktninger og tips til deltagelse på laiv samlet i en "fjellvettregel" liste
Mat på laiv Har du ikke opplevd det mange ganger? Dere er en gjeng som skal dra sammen på laiv, og så dukker etterhvert spørsmålet opp: «Hvem ordner maten?» eller «Hvordan ordner vi maten?» Ingen har lyst, og resultatet blir litt sånn tilfeldig, og kan gjerne ende opp som ganske triste greier.

Dette kompendiet er et forsøk på å forebygge klassiske feil folk gjør når de skal lage og forberede laiv-mat, samt gi endel tips om hva som er lurt.

Naturlig nok blir det lagt mest vekt på historisk mat á la vikingtid/middelalder/fantasy, men det blir også sagt litt om andre laiv-genrer.
Media, Hvordan Behandle Tips til laivere om hvordan man kan forholde seg til (masse)media.
Mord paa gjæstgiveriet, hovedkompendium
Ni teknikker Ni teknikker for å bygge opp en fiksjon i en laiv
Ringbrynje, hvordan lage Beskrivelse av hvordan man lager en ringbrynje.
Sikkerhetsnettet Tips og råd til arrangører og spillere på ekstremliver
Samlet og redigert av Håkon Mossseby ('Arman')
Les nederst i dokumentet for kommentarer om gjenbruk av dette dokumentet.
The Three Way Model Revision of the Threefold Model for Scandinavian LARP.
Tips til arrangerng av laiv Detter er Arcadias 'Hvitebok om arrangering av live'. Den er ikke helt ferdig, men det skulle være nok av gode tips til en ny arrangør. Arcadia tar gjerne i mot kommentarer på sin e-post-adresse nevnt over.


Skattk@mmeret - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen