Norges mest komplette liste over laiver!

Gruppas navn:
Bivrost - Det Namdalske Tidsrejselskab
Forkortelse:
Bivrost
Tilholdssted:
Namsos
Fullstendig postadr.:
Org.nummer:
Kontaktperson:
Egil Hagerup
Tlfnr.:
Fax:
E-post:
bivrost@laiv.org
Hjemmeside:
http://bivrost.laiv.org
Kommentar:
Navnet på gruppa er Bivrost, med undertittelen Det Namdalske Tidsrejselskab og den største laiven hadde vi vel 30 på :-) størst aktivitet mellom 1992 og 1996 etter dette bare sporadisk aktivitet, dog har dagens medlemmer vært på store laiver både i Tondheim( siste store soriamoria laiv( to år siden)) og Oslo(DEDII)

[Meld rettelse]


Kommende laiver
Ingen/ukjent
Tidligere laiver
Minilaiv (Avlyst)

Det Store Laivarkivet - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen