Norges mest komplette liste over laiver!

Gruppas navn:
Den SISte ILd
Forkortelse:
Den SISte ILd
Tilholdssted:
Oslo og omegn
Fullstendig postadr.:
Org.nummer:
Kontaktperson:
Kenneth Bakken
Tlfnr.:
90690426
Fax:
E-post:
kenneth.bakken@telenor.no
Hjemmeside:
http://densisteild.laiv.org
Kommentar:
14.04.2000: Gruppa har valgt å legge ned sin virksomhet og tilby sine krefter som støtte til nyopprettede Gaffa Express.

[Meld rettelse]


Kommende laiver
Ingen/ukjent
Tidligere laiver
Ingen/ukjent

Det Store Laivarkivet - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen