Norges mest komplette liste over laiver!

Tittel:
Sarkofag
Arr. type:
Laiv
Status
Avholdt
Alias:
"One-liner":
Fylke:
Agder
Sted:
Kristiansand Kanonmuseum eller ein mindre pretensiøs stad
Ønsket ant. delt:
15
Faktisk ant. delt:
Dato/tid for start:
25.2.2006
Dato/tid for slutt:
25.2.2006
Varighet:
4 timer
Påmeldingsfrist:
25.01.2005
Betalingsfrist:
25.01.2005
Aldersgrense:
18 år, unnatak kan gjerast i særskilde tilfelle.
Arrangører:
Jone Aareskjold, Kaia Aardal
E-post:
martichoras@gmail.com
Hjemmeside:
http://www.solglott.dk/sarkofag/
Org./For./Gruppe:
Solgløtt
Kommentar:

I det andre året Jensen-Friele-regjeringa rådde i Noreg kom Ragnarok i form av kjernefysisk krig. Storparten av verdsens folkesette område vart gjorde om til ei eldmørje, og giftig nedfall og fimbulsvinter er det einaste ein kan venta seg frametter.

Nokre få menneske kom seg i ly i eit tilfluktsrom. Diverre er tilfluktsrommet ikkje av det slaget som kunne halde dei trygge til dess verda utanfor ikkje er livfarleg. Ein har berre fått ei utsetjing.

Kva gjer ein når natta senkjer seg for siste gong i eins eige liv og i menneskeætta si historie: Les Bibelen, skriv dikt, søker kjærleik eller drikk champagne?

Kva meiner ein at ein sjølv og andre som er til stades har hatt i høve til å framskunda eller freista å avverga verdsens ende?

Dette vert ein stemningslaiv, og stemninga vert ei utan ytre håp. Laiven tek sikte på å vera utan ytre styrte plott, utan overnaturlege element av noko slag, og utan vald som ikkje er avtala mellom dei involverte spelarane og med arrangørane.

Det vil vera ynskeleg med nokre rollar som representerer det gode gamle "military-industrial complex" og nokre som ikkje gjer det, nokre rollar som har andelege/religiøse overtydingar, og nokre som ikkje har det.

[Meld rettelse]


Det Store Laivarkivet - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen