Norges mest komplette liste over laiver!

Tittel:
Kveldskos hos Enkefru Olsen
Arr. type:
Laiv
Status
Avlyst
Alias:
Enkefru Olsen
"One-liner":
Fylke:
Viken
Sted:
Nesodden, Fagerstrand
Ønsket ant. delt:
11
Faktisk ant. delt:
Dato/tid for start:
11.3.2001
Dato/tid for slutt:
11.3.2001
Varighet:
klokka 19 - 24
Påmeldingsfrist:
Betalingsfrist:
Aldersgrense:
Arrangører:
Tore Holberg, Pål Hagenæs
E-post:
funboat@c2i.net
Hjemmeside:
Org./For./Gruppe:
Statistene
Kommentar:

6/3-01: Liaven er utsatt. Ny dato kommer snarest!


Så er det offisielt:
Datoen for Kveldskos hos Enkefru Olsen er satt til 11/03-2001.
Klokkeslettet er antydet til 19.00 - 24.00. Jeg og Tore er formelt sett arrangører, men i praksis er det fritt fram for alle Statister.
Litt info om laiven:
Dette kommer til å være en enkel laiv. Vårt hovedmål er å teste ut Statistene som gruppering og å lodde interessen. Laiven kommer til å bestå av Enkefru Olsen som forøvrig blir den eneste vanlige rollen, og hennes ti elskere. Elskerne er alle Statistroller. Alle elskere vil få en ting i posten som er ment å si noe om elskeren og hans / hennes forhold til Olsen. Olsen er en dame på rundt 60. Hun har samlet sine uanende elskere til en middag. Invitasjonen sendes per post til deltagerne. Olsens motiv for invitasjonen er å skaffe seg et fast forhold. Deltagerne anmodes å kle seg etter hvordan de tolker "rollen" sin. En lofotfisker kunne tenkes å kle seg i regntøy med snadde til, en fotballspiller i fotballdrakt og så videre.

Middagen blir det klasse over og vi kommer til å servere dessert, kaffe og Cognac. Eventuelt kaffe og Cognac til dessert.

Estimert kostnad er 200 NOK per hode.
Dette er med forbehold om at vi slipper å leie sted.

FORØVRIG:
Gratis laiv får personen som klarer å skaffe et egnet lokale uten leie.
NB! Maks. en person får gratis laiv.

Så til slutt om spillet:
Vi ønsker:
- "Småspill i rene linjer"
- "Konturspill"
Vi ønsker ikke:
- Parodisk spill

Kun Enkefru Olsen er rolle. HUN OG BARE HUN drar i gang ?storspill?.
Jfr; "Retningslinjer for Statister" under "Dette er Statistene".

Med vennlig hilsen
for Statistene

Pål Hagenæs og Tore Holberg

[Meld rettelse]


Det Store Laivarkivet - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen