Norges mest komplette liste over laiver!

Tittel:
Europa-prolog
Arr. type:
Laiv
Status
Avholdt
Alias:
"One-liner":
Fylke:
Viken
Sted:
Fetsund utenfor Oslo
Ønsket ant. delt:
Faktisk ant. delt:
Dato/tid for start:
10.2.2001
Dato/tid for slutt:
11.2.2001
Varighet:
24t
Påmeldingsfrist:
10.02.2001
Betalingsfrist:
10.02.2001
Aldersgrense:
18
Arrangører:
Attila Evang, Espen Nodeland, Hanne Grasmo
E-post:
attila@laiv.org
Hjemmeside:
http://weltschmerz.laiv.org/europa/
Org./For./Gruppe:
Weltschmerz
Kommentar:

---Tematikk:
Prologene tar opp scener fra den nye nordiske krig. De kretser omkring forholdet offer/overgriper. Vi vil utforske: Hva får et menneske til å delta i terrorhandlinger; massakrer og gruppevoldtekter? Hva skjer psykisk med dem som utsettes for slikt? Slik sikter vi på å gi spillerne en traumatisk ballast, et reservoar av spente følelser som de kan trekke på under selve Europa.

De grunnleggende strenger prologen skal spille på:
1) hat, brutalitet, grusomhet
2) makt, suggesjon, fanatisme
(overgriperens problematikk)

3) avmakt, lidelse, frykt
4) likgyldighet, ufølsomhet, apati
(offerets problematikk)

Det er meningen at spillerne selv skal oppleve både rollen som offer og overgriper. De skal ikke passivt settes ut for arrangørenes handlinger, men aktivt delta og selv handle. Dersom arrangørene spiller roller på disse prologene, skal de være sekundære og fange liten oppmerksomhet. Spillerne står i fokus.

Vi vil ikke avsløre nøyaktig setting for noen av prologene. Det skal ligge inne et element av usikkerhet og tvil. Men poenget er at du får muligheten til å spille ut noen av de sterke og traumatiske hendelsene som ligger bak deg før du ankommer asylmottaket. Opplevelsen skal være ekstrem. Det er det bare en person som kan få til: Du selv.

Da må du være villig til å gå gjennom en del ekstreme situasjoner, være villig til å spille ut det verste og mest fryktede i deg selv.

Vi vil individuelt snakke med hver spiller for å kartlegge personlige grenser. Vi vil at folk skal ta den langt ut, men unngå at noen tar varig skade fysisk eller psykisk. Det er viktig at du sier fra om evn. problematiske sider som du ikke ønsker å simulere. Vi kan ikke gjette dem.

Særlig gjelder dette scener som voldtekt, tortur, psykisk terror, overgrep o.l. Skyr du slikt, så er ikke prologen noe for deg.

INGEN vil imidlertid utsettes for noe slikt, uten selv å ha godkjent det på forhånd. Husk Kutt og Brems!

Merk også at prologen legges opp til å være langt "tøffere" enn hovedlaiven. Europa-spillere er ikke forpliktet til å delta på prologen.

---Gjennomføring:
Prologen vil foregå som en serie av mini-laiver i helgen 11. og 12. februar på Elvetun, nær Fetsund. 30 min. fra Oslo.

Mini-laivene vil stå fritt fra hverandre. Og fra hovedlaiven. Dermed kan du velge å delta på ingen, noen eller alle. Man kan fritt komme og gå litt i løpet av denne helgen, mellom de ulike arrangementene. Spillere som ikke skal delta på Europa har også mulighet til å delta.

Vi tar avbrekk, med diskusjon/ettertanke mellom de små mini-laivene. Du bør da prate med arrangører og rolleutvikler, lufte inntrykk, tanker og nye idéer - utvikle din rolle i dialog med deg selv og omgivelsene.

Prologserien varer i omtrent 24 timer.

Oppmøte kl. 13.30 Lørdag 10 februar under det stygge tårnet (Trafikanten).

Vi reiser til Fetsund med tog kl. 1409. Toget koster 57.- minus rabatter. Du trenger ikke dukke opp her, men kan komme kjærendre for egen maskin.

Det koster NOK 100,- å delta på arrangementet - betales kontant ved oppmøte. Dette dekker først og fremst mat under prologen.

Påmelding skjer muntlig til Attila eller til din rolleutvikler.

Før prologen skal du ha mottat/utarbeidet en rolleskisse, dvs. et grov utkast til rollen din. Og hatt minst én lengre samtale med din rolleutvikler. Hvis rolleutvikleren din ennå ikke har tatt kontakt, ikke nøl med å mase!

Bring med: Koffert eller bag (IKKE RYGGSEKK!) med min. et skift klær, toalettsaker og rekvisitter til laiven. Velg deg ut noen gjenstander du vil knytte til rollen. (bilder, bøker, instrumenter, smykker, brev etc.)

Kostyme: Kle deg til fest, men litt robust. Ting kan lett bli litt hardhendte. Ta med nok tøy til at du kan være ute 2-3 timer.

Europa-prologen arrangeres for betalende spillere fra Norge og Sverige. Det kan være aktuelt å ta med andre interesserte i støtteroller.

For spørsmål og påmelding, henvend deg til attila@laiv.org - 97661453

[Meld rettelse]


Det Store Laivarkivet - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen