Norges mest komplette liste over laiver!

Tittel:
Trefninger - Hver time sårer, den siste dreper
Arr. type:
Laiv
Status
Avholdt
Alias:
Trøbbel på Jæren
"One-liner":
Fylke:
Rogaland
Sted:
Varhaug (Teufelmoor II området)
Ønsket ant. delt:
30ish
Faktisk ant. delt:
Dato/tid for start:
30.11.2001
Dato/tid for slutt:
2.12.2001
Varighet:
2 netter
Påmeldingsfrist:
16.11.2001
Betalingsfrist:
16.11.2001
Aldersgrense:
18 for stridende
Arrangører:
Bjørn Veen, Geir Harald Helgeid, Stian Slethei
E-post:
trefninger@inbox.as
Hjemmeside:
Org./For./Gruppe:
SLIK
Kommentar:

Bakgrunn: En konflikt om landområder og ressurser, har utviklet seg til en krig som har vart i over to generasjoner. De som en gang var fritenkende idealister på flukt fra storsamfunnet, har blitt tvunget fra sine områder av de samme markedskreftene de prøvde å unslippe. Omfattende gruvedrift har drevet dem fra skanse til skanse til de ble tvunget til å kjempe for sitt hjem. Krigen er nå blitt en utmattelseskrig. Storkonsernet gir ikke nok ressurser til å vinne krigen, geriljaen har ikke nok til å drive dem vekk. Hverdagen er blitt en kamp for å overleve.

Laivens setting: Veteranene ved den engang stolte utposten WE.12.39 AKA: "the pit", får endelig avløsning. Laiven vil skildre de dagene vaktbyttet tar.

Beskrivelse av laiven: Vi vil prøve å avholde en low s/f laiv, satt i nær framtid. Vi håper å få en stemning som minner om Vietnamkrigen. Inspirert av Platoon, Tour of Duty, M*A*S*H 4077 og sangen Camouflage.

Eksempler på rolletyper: Menige soldater, Offiserer, Leger, Sykepleiere, Gerilja soldater, Camp followers (gamblere, horer, veteraner, gjengmmedlem, musiker, prest osv...)

Praktisk info: Vi skal bruke paintball våpen for å simulere skytevåpen. Har du telt du kan stille tilgjengelig, TA Kontakt!

Pris:
Stridende - 400 NOK
Ikke stridende - 200 NOK
(Kun stridende vil ha muligheten til å bruke paintballvåpen)
Betales til kontonr: 3344.10.14584
Merkes med "Trefninger" + navn

Påmelding, rolleforslag, spørsmål eller BS ta kontakt med oss snarest.
Mail: trefninger@inbox.as
Tlf: Bjørn 41683060 eller Geir Harald 90039981


[Meld rettelse]


Det Store Laivarkivet - Ansvarlig redaktør Tommy Finsen