Bilder fra

Amaranth

amaranth1.jpg amaranth2.jpg amaranth3.jpg amaranth4.jpg amaranth5.jpg amaranth6.jpg

Foto: Mette Martinsen og Stein O. Rasmussen

Mer om Amaranth finner du på amaranth.laiv.org

Laiv.org